Για την κάθε μία ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί! #Summer 2021 Edition#

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, που προετοιμάζουν τους υπαλλήλους με τον πιο κατάλληλο τρόπο! Όταν προκύψει η ευκαιρία, να μετατραπεί σε πώληση για την επιχείρηση! Βεβαίως επικεντρώνουμε στις τεχνικές της πώλησης, και ταυτόχρονα χτίζουμε την αυτοπεποίθηση, την θετική στάση και, επίσης πολύ σημαντικό, την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς την επιχείρηση!

Σεμινάριο 1: Εξυπηρέτηση Τηλεφωνικών Κλήσεων για Κράτηση

Σεμινάριο 2: Email Reservation Inquiries

Σεμινάριο 3: Upselling κατά την Άφιξη

Σεμινάριο 4: Room Service Upselling                    

 

Μπορούμε να υλοποιήσουμε τα παραπάνω σεμινάρια στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Όπως σε όλα μας τα εκπαιδευτικά προγράμματα, έτσι και στα παραπάνω, επιδιώκουμε να μεταφέρουμε στους συμμετέχοντες σύγχρονη, διεθνή νοοτροπία!